千載一時 thiên tải nhất thì
♦ Nghìn năm mới có một lần. Nghĩa bóng: Cơ hội rất hiếm có. § Cũng nói là thiên tuế nhất thì .