千秋 thiên thu
♦ Nghìn năm, chỉ thời gian lâu dài.
♦ Lời chúc thọ.
♦ Ngày sinh nhật. ◇Hồng Lâu Mộng : Nguyên lai kim nhật dã thị Bình cô nương đích thiên thu, ngã cánh bất tri , (Đệ lục thập nhị hồi) Hóa ra hôm nay cũng là ngày sinh nhật của chị Bình mà tôi lại không biết.
♦ Đã chết. ☆Tương tự: thiên cổ .
♦ Sở trường, đặc điểm. ◎Như: các hữu thiên thu mỗi người có đặc điểm của mình.