取笑 thủ tiếu
♦ Rước tiếng cười chê. ◇Lưu Trường Khanh : Độc tỉnh không thủ tiếu, Trực đạo bất dong thân , (Phụ trích hậu đăng can việt đình tác ) Tỉnh một mình uổng công rước tiếng cười chê, Nói thẳng chẳng được dung thân.
♦ Đùa cợt, hí lộng. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhĩ lai sưu kiểm đông tây, ngã bất não, nhĩ bất cai nã ngã thủ tiếu 西, , (Đệ thất thập tứ hồi) Mày đến khám đồ đạc, tao không tức giận, nhưng mày không được mang tao ra làm trò cười.