噫嘻 y hi
♦ Tiếng tán thán, tỏ ý khen ngợi. ◇Thi Kinh : Y hi Thành Vương! (Chu tụng , Y hi ) Ôi khen thay Thành Vương.
♦ Tiếng than thở buồn bã. ◇Âu Dương Tu Y hi bi tai! Thử thu thanh dã! ! ! (Thu thanh phú ) Ôi buồn thay! Tiếng đó là tiếng mùa thu đấy!
♦ Tiếng oán than.