多文為富 đa văn vi phú
♦ Không giàu bằng tiền của mà giàu bằng học vấn tri thức. ◇Lễ kí : Bất kì đa tích, đa văn dĩ vi phú , (Nho hạnh ) Chẳng cầu chất chứa (tiền của) cho nhiều, lấy văn chương học vấn uyên bác làm giàu.