大隊 đại đội
♦ Tên gọi một biên chế quân đội ngày xưa.
♦ Một đơn vị tổ chức trong quân đội gồm mấy trung đội.
♦ Tổ hợp, đội ngũ. ◎Như: đại đội nhân mã đội ngũ người và ngựa.