大陸 đại lục
♦ Vùng đất cực lớn, đối với hải ngạn bờ biển. Âu châu, Á châu và Phi châu gọi là cựu đại lục , Mĩ châu gọi là tân đại lục .
♦ Người Đài Loan gọi Trung Quốc là đại lục .