大麥 đại mạch
♦ Thứ lúa hạt lớn, dùng làm thức ăn, rượu, đường. § Còn có tên là tam nguyệt hoàng .