大人 đại nhân
♦ Tiếng tôn xưng người có đạo đức hoặc địa vị cao.
♦ Tiếng gọi cha mẹ hoặc bậc tôn trưởng. ◇Sử Kí : Cao tổ phụng ngọc chi, khởi vi Thái Thượng Hoàng thọ viết: Thủy đại nhân thường dĩ thần vô lại, bất năng trị sản nghiệp , : , . (Cao tổ bổn kỉ ) Cao Tổ cầm chén ngọc đứng dậy chúc thọ Thái Thượng Hoàng, nói: Trước đây cha cho là tôi không ra gì, không biết làm ăn dựng nên sự nghiệp.
♦ Tiếng xưng hô với nhà quyền quý hoặc quan lại.
♦ Người thành niên, đối lại với trẻ con (tiểu hài ).
♦ Người cao lớn. ◇Sơn hải kinh : Đông hải chi ngoại, hữu đại nhân chi quốc , (Đại hoang đông kinh ) Ngoài biển Đông, có nước của người cao lớn.
♦ Tiếng ngày xưa gọi người cầm đầu bộ lạc Khất Đan , Tiên Ti hay Ô Hoàn .