大凡 đại phàm
♦ ☆Tương tự: đại để , đại khái , thông thường . ◇Lễ Kí : Đại phàm sanh ư thiên địa chi gian giả, giai viết mệnh , (Tế pháp ).