大風 đại phong
♦ Gió lớn, bão.
♦ Bệnh phong hủi nặng.
♦ Một loài chim mạnh tợn. ◇Hoài Nam Tử : Chước đại phong ư Thanh Khâu chi trạch (Bổn kinh ) Bắn chim mạnh tợn ở đầm Thanh Khâu.