大聖 đại thánh
♦ Bậc tài đức hoàn toàn.
♦ Tiếng tôn xưng đức Phật.
♦ Tức Tôn Ngộ Không , còn gọi là Tề Thiên Đại Thánh , nhân vật trong truyện Tây du kí 西 của Ngô Thừa Ân .