大暑 đại thử
♦ Khí trời rất nóng. ◇San hải kinh : Viên hữu đại thử, bất khả dĩ vãng , (Đại hoang tây kinh 西).
♦ Tiết ngày 23 hoặc 24 tháng 7 dương lịch, trời nắng lớn.