地黃 địa hoàng
♦ Tên một thứ cây, cao sáu bảy tấc, lá dài tròn, hoa tím nhạt, rễ vàng dùng làm thuốc gọi là sanh địa , chưng chín gọi là thục địa , bổ máu, mạnh tim, chữa được bệnh xuất huyết tử cung.