地理 địa lí
♦ Hình thế núi sông mặt đất. ◇Dịch Kinh : Ngưỡng dĩ quan ư thiên văn, phủ dĩ sát ư địa lí , (Hệ từ thượng ) Ngẩng lên mà xem thiên văn, cúi xuống mà xét địa lí.
♦ Khoa học nghiên cứu về hình thể, hiện tượng, biến thái, tình trạng hành chánh phân chia biên giới trên địa cầu.