嫡堂 đích đường
♦ Cùng chung ông nội, tức anh chị em con chú bác. ◎Như: đích đường huynh đệ anh em họ, con chú bác.