嫡妻 đích thê
♦ Vợ chính, vợ cả. ◇Hồng Lâu Mộng : Hựu bán tải, Vũ Thôn đích thê hốt nhiễm tật hạ thế, Vũ Thôn tiện tương tha phù trắc tác chánh thất phu nhân liễu , , 便 (Đệ nhị hồi) Lại nửa năm nữa, vợ cả Vũ Thôn bỗng mắc bệnh lìa đời, Vũ Thôn nâng vợ lẽ của mình lên thành chính thất phu nhân.
♦ ☆Tương tự: phát thê , chánh thất .