定約 định ước
♦ Kí kết, kí hợp đồng. ◎Như: tạc thiên ngã dĩ kinh hiệp kiến trúc công ti định ước, mãi liễu nhất đống phòng tử , .
♦ Thỏa thuận.