容量 dung lượng
♦ Sức chứa.
♦ Số lượng dung nạp được. ◎Như: điện dong lượng .