唯一 duy nhất
♦ Chỉ có một, độc nhất vô nhị. ☆Tương tự: độc nhất . ◇Ba Kim : Sanh hoạt đích xác thị nghệ thuật sáng tác đích nguyên tuyền, nhi thả thị duy nhất đích nguyên tuyền , (Tùy tưởng lục , Văn học đích tác dụng ) Cuộc sống chính là suối nguồn của sáng tác nghệ thuật, lại còn là suối nguồn duy nhất.