家禽 gia cầm
♦ Các loài chim nuôi trong nhà, như gà, vịt, ngỗng, v.v.