家具 gia cụ
♦ Đồ dùng trong nhà, như bàn ghế, tủ, rương... ☆Tương tự: gia thập , gia câu .