家門 gia môn
♦ Gia tộc. ◇Hậu Hán Thư : Tự thử nhị thập dư niên, gia môn bất tăng nhất khẩu, tư hoạch tội ư thiên dã , , (Ngu Hủ truyện ).
♦ Xưa chỉ nhà của quan đại phu. ◇Tả truyện : Chánh tại gia môn, dân vô sở y , (Chiêu Công tam niên ).
♦ Chỉ nhà của đại thần.
♦ Xưng gia đình của mình, nhà mình. ◇Mạnh Tử : (Đại Vũ trị thủy) tam qua môn bất nhập () (Đằng Văn Công thượng ) (Vua Đại Vũ lo trị thủy cho dân) ba lần đi qua nhà mình mà không vào.
♦ Thanh danh gia tộc, gia thế. ◎Như: bất hiếu nhục gia môn bất hiếu làm nhục thanh danh gia tộc.
♦ Gia hương.
♦ Loại hí kịch có nội dung về gia thế nhân vật.