家產 gia sản
♦ Của cải trong nhà. ☆Tương tự: gia tư , gia tài , gia đương .