家事 gia sự
♦ Việc trong nhà. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhân cận nhật gia sự não trứ, vô hạ du ngoạn , (Đệ thất thập lục hồi) Vì gần đây, việc nhà có nhiều buồn bực, không rảnh rỗi đi chơi.
♦ Gia hỏa, gia cụ.
♦ Gia sản. ◇Tương Phòng : Gia sự phá tán, thất thân ư nhân , (Hoắc Tiểu Ngọc truyện ) Gia sản tiêu tán, bị thất tiết với người.
♦ Môn học về việc chăm sóc gia đình, bao gồm nấu nướng, may vá, cắm hoa...