家畜 gia súc
♦ Loài vật nuôi trong nhà (trâu, bò, ngựa...).