家嫂 gia tẩu
♦ Tiếng xưng chị dâu mình đối với người khác.