家書 gia thư
♦ Thư nhà. ◇Đỗ Phủ : Phong hỏa liên tam nguyệt, Gia thư để vạn kim , (Xuân vọng ) Khói lửa liên miên ba tháng, Thư nhà đáng giá muôn lạng vàng. ☆Tương tự: gia tín , hương tín .