家祖 gia tổ
♦ Tiếng xưng ông nội mình đối với người khác.