家資 gia tư
♦ Tài sản của gia đình. ☆Tương tự: gia sản . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tức Mạnh Đức hữu đại chí, nguyện tương gia tư tương trợ , (Đệ ngũ hồi) Nay (Tào) Mạnh Đức đã có chí lớn, tôi xin đem gia tài ra giúp.