寒暄 hàn huyên
♦ Ấm và lạnh, lời hỏi han gặp gỡ nhau. ☆Tương tự: hàn ôn , huyên lương .