寒士 hàn sĩ
♦ Người học trò nghèo. ◇Nho lâm ngoại sử : Nhĩ thị cá hàn sĩ, đơn học giá ta thi văn vô ích , (Đệ tam thập lục hồi) Anh thật là một hàn sĩ, chỉ học cái thứ thơ văn vô ích.