好合 hảo hợp
♦ Hòa hợp tốt đẹp (nói về vợ chồng).
♦ Ý chí hợp nhau. ◇Diêm thiết luận : Phù lưỡng chủ hảo hợp, nội ngoại giao thông, thiên hạ an ninh , , (Kết hòa ) Hai chủ tương hợp ý chí thì trong ngoài thông nhau, thiên hạ yên ổn.