好名 hảo danh, hiếu danh
♦ Hảo danh . Tiếng tốt. ◇Hồng Lâu Mộng : Bả chúng nhân đả ban thể thống liễu, ninh khả ngã đắc cá hảo danh nhi dã bãi liễu , (Đệ ngũ thập nhất hồi) Để mọi người ăn mặc trang sức cho đàng hoàng, miễn sao tôi cũng được tiếng tốt.
♦ Đọc là hiếu danh . Ham thích danh vọng.