婚書 hôn thư
♦ Giấy chứng nhận hai người là vợ chồng. ◇Hồng Lâu Mộng : Hựu sử nhân tương Trương Hoa phụ tử khiếu lai, bức lặc trứ dữ Vưu lão nương tả thối hôn thư 使, 退 (Đệ lục thập tứ hồi) Lại sai người gọi cha con Trương Hoa đến, bắt nó viết tờ thoái hôn đưa cho bà già họ Vưu.