打熬 đả ngao
♦ Rèn luyện, tập luyện. ◇Thủy hử truyện : Chỉ thuyết Sử Tiến hồi đáo trang thượng, mỗi nhật chỉ thị đả ngao khí lực, diệc thả tráng niên, hựu một lão tiểu, bán dạ tam canh khởi lai diễn tập vũ nghệ , , , , (Đệ nhị hồi) Riêng nói về Sử Tiến từ khi trở về trang viện, mỗi ngày chỉ mải luyện tập khí lực, thêm đương tuổi tráng niên sung sức lại chưa có vợ, nửa đêm canh ba đã dậy diễn múa võ nghệ.
♦ Kiên trì, nhẫn nại.