臊子 táo tử
♦ Thịt thái nhỏ, thịt băm. ◇Thủy hử truyện : Yêu thập cân tinh nhục, thiết tố táo tử, bất yêu kiến bán điểm phì đích tại thượng đầu , , (Đệ tam hồi) (Ta) muốn mười cân thịt nạc, thái làm thịt băm, không được dính một tí mỡ nào.
♦ § Cũng viết là táo tử .