高壘深壁 cao lũy thâm bích
♦ Tường lũy cao doanh trại sâu. Ý nói phòng thủ vững vàng. § Cũng nói là cao bích thâm lũy .