凝脂 ngưng chi
♦ Dầu mỡ đông. Hình dung da thịt trắng trẻo mịn màng. ◇Thi Kinh : Thủ như nhu đề, Phu như ngưng chi , (Vệ phong , Thạc nhân ) Tay nàng trắng và mềm như mầm cỏ non, Da nàng trắng mịn màng (như mỡ đông). ◇Bạch Cư Dị : Ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi (Trường hận ca ) Nước suối ấm chảy mau, rửa thân thể mịn màng.