打市語 đả thị ngữ
♦ Tiếng lóng, tiếng nói bóng gió có ẩn ý, thường dùng nơi phố chợ. ◇Tây du kí 西: Sư phụ, ngã thị lão thật nhân, bất hiểu đắc đả thị ngữ , , (Đệ nhị hồi) Sư phụ ơi, tôi là người rất thật thà, không hiểu lối nói bóng gió phố chợ.