大地 đại địa
♦ Khắp mặt đất. ★Tương phản: thiên không . ◇Tây du kí 西: Hắc vụ âm mai đại địa hôn (Đệ tam hồi) Sương mù đen, khói bụi mịt mùng, khắp mặt đất u ám.