陸離 lục li
♦ Phân tán không đều. ◇Khuất Nguyên : Phân tổng tổng kì li hợp hề, ban lục li kì thượng hạ , (Li Tao ) Chộn rộn hợp hợp li li hề, phân tán lung tung trên dưới.
♦ Dài lê thê. ◇Khuất Nguyên : Đái trường kiệp chi lục li hề, Quan thiết vân chi thôi ngôi , (Cửu chương , Thiệp giang ) Đeo thanh kiếm dài lê thê hề, Đội mũ "thiết vân" cao chót vót. § "Thiết vân" mũ cao sát tận mây.
♦ Ngọc đẹp.