好高騖遠 hảo cao vụ viễn
♦ Theo đuổi những cái viển vông, xa vời, không thiết thật.
♦ ★Tương phản: đạp đạp thật thật , cước đạp thật địa , thật sự cầu thị , an phận thủ kỉ .