七彩繽紛 thất thải tân phân
♦ Hình dung nhiều màu rực rỡ. ◎Như: nhiệt nháo đích thành thị lí, hữu trước thất thải tân phân đích nghê hồng đăng , trong thành phố tưng bừng náo nhiệt, có giăng đèn ống neon nhiều màu rực rỡ.