黃粱夢 hoàng lương mộng
♦ Lư Sinh trọ ở Hàm Đan , gặp đạo sĩ Lã Ông . Lư Sinh than vãn cảnh mình cùng khốn. Lã Ông bèn lấy cái gối bằng sứ cho Lư Sinh mượn ngủ. Khi ấy, chủ quán đang nấu một nồi kê (hoàng lương ). Trong giấc ngủ, Lư Sinh nằm mộng thấy được tận hưởng vinh hoa phú quý. Lúc tỉnh dậy, thì nồi kê chưa chín. Câu chuyện ý nói đời người ngắn ngủi, vinh hoa phú quý là giấc chiêm bao (theo Thái bình quảng kí ).
♦ ☆Tương tự: mộng giác hoàng lương , mộng thục hoàng lương , hoàng lương nhất mộng , nhất chẩm hoàng lương .