殺雞取卵 sát kê thủ noãn
♦ Giết gà lấy trứng. Tỉ dụ tham lợi nhỏ trước mắt mà làm hại tới lợi ích lâu dài. ◇Diêu Tuyết Ngân : Thỉnh hoàng thượng vật tái kiệt trạch nhi ngư, sát kê thủ noãn, vị tiểu dân lưu nhất tuyến sanh cơ , , (Lí Tự Thành , Đệ nhị quyển đệ tam nhị chương).