太太 thái thái
♦ Tiếng tôn xưng vợ quan tuần phủ trở lên (thời nhà Minh ).
♦ Xưng vị: (1) Chồng gọi vợ là thái thái. ◎Như: thái thái, vãn phạn chuẩn bị hảo liễu mạ? , bà ấy, cơm chiều đã sẵn sàng chưa? (2) Tiếng tôn xưng phụ nữ đã có chồng. § Con gái mới có chồng gọi là tân nương , về sau gọi là nãi nãi hay thái thái . ◎Như: Vương thái thái bà Vương. (3) Người hầu gọi nữ chủ nhân là thái thái . ◇Hồng Lâu Mộng : Nhất cá nha hoàn tẩu lai tiếu đạo: Thái thái thuyết, thỉnh Lâm cô nương đáo na biên tọa bãi : , (Đệ tam hồi) Một đứa hầu gái chạy lại cười nói: Bà (chủ) bảo, mời cô Lâm vào trong này.