新人 tân nhân
♦ Người mới kết hôn (cô dâu, chú rể). ◇Thủy hử truyện : Noa liễu chúc đài, dẫn trước đại vương chuyển nhập bình phong bối hậu, trực đáo tân nhân phòng tiền , , (Đệ ngũ hồi) Cầm đèn nến, dẫn đại vương đi vào phía sau bình phong, thẳng đến trước phòng cô dâu.
♦ Người yêu mới. ◇Đỗ Phủ : Đãn kiến tân nhân tiếu, Na văn cựu nhân khốc? , (Giai nhân ) Chỉ thấy người yêu mới cười, Đâu nghe người cũ khóc?
♦ Người mới, nhân viên mới.