瓦全 ngõa toàn
♦ Sống tạm bợ qua ngày, cẩu thả thâu sinh. ◇Bắc Tề Thư : Đại trượng phu ninh khả ngọc toái, bất năng ngõa toàn , (Nguyên Cảnh An truyện ) Bậc đại trượng phu thà tan thân nát ngọc, chứ không chịu cẩu thả để sống qua ngày.
♦ Ngói uyên ương được lành lặn, vợ chồng đoàn tụ. ◇Liêu trai chí dị : Hạnh mông chửng cứu, đức đái nhị thiên, đãn thất nhân li tán, cầu tá hồng uy, canh tứ ngõa toàn , , , , (Liễu Sinh ) May được cứu giải, đội ơn tái tạo, nhưng vợ chồng li tán, xin nhờ oai lớn, cho được đoàn viên.