專一 chuyên nhất
♦ Tâm tư chuyên chú, chú tâm vào một việc. ◇Sử Kí : Đạo gia sử nhân tinh thần chuyên nhất 使 (Thái Sử Công tự tự ) Đạo gia khiến cho người ta tinh thần chuyên chú.
♦ Đồng tâm đồng ý, đồng nhất. ◇Đông Quan Hán kí : Nhân bất chuyên nhất, kì thanh tuy đại nhi hư, dị công , , (Cảnh Yểm truyện ) Người (ở đấy) không đồng lòng với nhau, tiếng tuy lớn nhưng không thật, dễ đánh.
♦ Chỉ biết, rắp tâm, chuyên môn. ◇Tây du kí 西: Nhĩ khước hựu bất thị hảo tâm, chuyên nhất chỉ hội phiến nhân , (Đệ tứ thập nhị hồi) Ngươi lại là kẻ không tốt, chuyên môn chỉ biết lừa đảo người khác.